Jesteś tutaj

Przepisy dotyczące doświadczeń na zwierzętach

LKE ds Doświadczeń na Zwierzętach dla WUM

Od 1 maja 2018 roku WUM jako zespół użytkowników przechodzi do II LKE przy SGGW

Aktualny adres Komisji to :

II Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8
budynek 23, pokój: 1068
tel. 22-5935622

Sekretarz Komisji:

dr Monika Mikulska

 tel. 502588205

Przed złożeniem wniosku w wersji "papierowej" uprzjmie prosze o wysłanie KOPII wniosku drogą elektroniczną do p. dr Moniki Mikulskiej - sekretarz II LKE celem formalnego sprawdzenia  kompletności wniosku.

Wszystkie "nowe" projekty badań muszą być składane w II LKE przy SGGW.

Wnioski, które byly procedowane w I LKE po uzyskaniu zgody/odmowy na przeprowadzenie badań w postaci Uchwały przechodzą automatycznie do II LKE.

Ubieganie się o zmianę procedury, dołożenie procedury lub czynności, zmianę składu zespołu doświadczalnego i inne dotyczące wniosków posiadających już zgodę I LKE na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach - należy składać już do II LKE przy SGGW.

Ocena retrospektywna - jeśli jest wymagana powinna być wysłana do LKE, która udzieliła zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

"§ 5. Oceny retrospektywnej doświadczenia dokonuje lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na zwierzętach,
która udzieliła zgody na przeprowadzenie tego doświadczenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo wszczęła i nie zakończyła przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie tego doświadczenia."

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW:

Przy składaniu wymagane są 3 kopie wniosku oraz wersja elektroniczna wysłana mailem lub na nośniku danych.

Poniżej przydatne pliki dotyczące obowiązującej Ustawy dotyczącej doświadczeń na zwierzętach oraz aktualne rozporządzenia w sprawie warunków utrzymania zwierząt w doświadczeniu i zakresu tematyki obowiązującej w trakcie szkoleń do poszczególnych wyznaczeń osób zaangażowanych w doświadczeniach na zwierzętach.